Սուրբեր

ԴԱՒԻԹ ՄԱՐԳԱՐԷ ԵՒ ՅԱԿՈԲ ՏԵԱՌՆԵՂԲԱՅՐ ԱՌԱՔԵԱԼ

Հինգշաբթի, 24 Դեկտեմբերին, Հայց. Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Դաւիթ Մարգարէն եւ Յակոբ Տեառնեղբայրը։

Դաւիթ՝ ութ եղբայրներու կրտսերագոյնը, մեծցաւ իբրեւ հովիւ՝ քաջութիւն եւ հոգատարութիւն սորվելով, ապա հասնելով թագաւորական գահին իբրեւ Իսրայէլի երկրորդ արքայ։  Միակն է, որ «Յիսուսի նախահայր» անունը կը կրէ Աստուածաշունչին մէջ։ Նոր Կտակարանը աւելի քան 50 ակնարկութիւններ կը պարունակէ Դաւիթի մասին, ներառեալ Յիսուսին տրուած տիտղոսը՝ Դաւիթի Որդի։ Բանաստեղծ Դաւիթ հեղինակած է քանի մը սաղմոսներ։

Յակոբ Առաքեալը Տեառնեղբայր կոչուած է, որովհետեւ կը կարծուի, որ Տիրոջ առաջին զարմիկն էր, կամ, ինչպէս կարգ մը մասնագէտներ ենթադրած են, Յովսէփի որդիներէն մին։ Յարութենէն ու Համբարձումէն ետք, մինչ միւս առաքեալները ցրուած են աշխարհով մէկ, Յակոբ Երուսաղէմ մնացած է, ուր ծառայած է իբրեւ եպիսկոպոս եւ սկզբնական եկեղեցւոյ պաշտպան։ Պօղոս Առաքեալը յիշած է Պետրոսը, Յովհաննէսը եւ Յակոբը իբրեւ Եկեղեցւոյ «սիւները» (Թուղթ Գաղատացիներուն 2:9)։ Յակոբ Տեառնեղբօր աճիւնը մինչեւ այսօր կը գտնուի Հայոց Պատրիարքարանի՝ իր անունով կոչուած Ս. Յակոբայ տաճարին մէջ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *