Սուրբեր

ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ ԱՌԱՔԵԱԼ ԵՒ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉ

Երեքշաբթի, 29 Դեկտեմբերին, Հայց. Եկեղեցին կը յիշէ Ս. Յակոբ Առաքեալը եւ Ս. Յովհաննէս Աւետարանիչը։ Երկուքն ալ կարեւոր պաշտօններ ունեցած են տասներկու առաքեալներու շարքին, եւ Յիսուսի կողմէ «Որդիք Որոտման» կոչուած են (Մարկոս 3:17), հաւանաբար որովհետեւ բուռն խառնուածք մը ունէին, ինչպէս Ղուկաս (9:54) եւ Մարկոս (10:35-41) կը հաղորդեն մեզի։

Յակոբ գալիլեացի ձկնորս մըն էր, որ իր եղբօր՝ Յովհաննէսի հետ կանչուած է՝ տասներկու առաքեալներուն մաս կազմելու։ Պետրոսի հետ միասին, անոնք առաքեալներու կորիզը կազմած են, ականատես ըլլալով Յայրոսի աղջկան յարութեան, Այլակերպութեան եւ Գեթսեմանի պարտէզի մատնութեան։ Յակոբը առաքեալներէն առաջինն էր, որ նահատակուեցաւ՝ Հերովդես Ագրիպասի հրամանով (Գործք 12:1-2)։ Սպանիոյ հովանաւոր սուրբն է եւ, ըստ աւանդութեան, անոր մարմինը Երուսաղէմէն տարուած է Սանթիակօ տէ Գոմփոստելա, որ մօտ հազարամեակէ մը ի վեր ուխտագնացներու ժողովրդական հասցէ մը եղած է։ «Աստուածային» մակդիրով ծանօթ՝ Յովհաննէսին վստահուած է Աստուածամօր խնամքը խաչեալ Յիսուսի կողմէ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *