Սուրբեր

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ՝ ՆԱԽԱՍԱՐԿԱՒԱԳ ԵՒ ՆԱԽԱՎԿԱՅ

Շաբաթ, 26 Դեկտեմբերին, Հայ Եկեղեցին կը յիշէ Ս. Ստեփանոսը՝ առաջին սարկաւագն ու նախավկան։

Քրիստոսի համբարձումէն ետք, առաքեալները սկսան Խօսքը տարածել։ Շուտով յայտնի եղաւ, որ եկեղեցական աճող համայնքին ծառայող աւելի մեծ թիւով մարդոց կարիքը կար։ Եօթը արժանի անձեր կանչուեցան Ս. Խորանին ծառայելու եւ ստացան «սարկաւագ» անունը։ Այս եօթնեակէն ամենէն արժանին՝ Ստեփանոսն էր, որ ներկայացուած է իբրեւ «հաւատքով եւ Սուրբ Հոգիով լեցուն մարդ մը» (Գործք 6.5)։ Ստեփանոս դարձաւ Եկեղեցւոյ առաջին նահատակը, որուն պատճառով «նախավկայ» կը կոչուի (վկայ՝ «նահատակ» իմաստով)։ Անոր կեանքին ու մահուան մասին միակ տեղեկութիւնները կը գտնուին Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ (Գործք 6.8 եւ 8.2)։ Ս. Ստեփանոսի տօնը Հայ Եկեղեցւոյ ժողովրդական ու կարեւոր տօնակատարութիւն մըն է։ Այդ օր բոլոր սարկաւագները կը մեծարուին։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *