Սուրբեր

Ս. ԹԷՈԴՈՍ ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՒ ԵՓԵՍՈՍԻ ՍՈՒՐԲ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԸ

Երկուշաբթի, 18 Յունուարին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Թէոդոսը՝ հռոմէացի կայսրը, որ վերջ դրաւ հեթանոսութեան եւ արիոսական հերձուածին՝ կայսրութեան մէջ։ Ան ճանչցուեցաւ իբրեւ «արդար ու հզօր քրիստոնեայ կայսր» ու կոչուեցաւ «Մեծ»։ Իր տիրակալութեան շրջանին, Թէոդոս մեծ ջանք ու ժամանակ տրամադրեց տիեզերական եւ ուղղափառ հաւատքի հաստատման։ Հերձուածողներու պաշտամունքի վայրերը եկեղեցի պիտի չկոչուէին։ Ան կը յիշուի նաեւ իր բարեպաշտ վարքին համար։ Երբ Միլանի եպիսկոպոսը՝ Ամբրոսիոս, անոր եկեղեցի մուտքը արգիլեց՝ Սելանիկի մէջ գործած ջարդին իբրեւ պատիժ, Թէոդոս հնազանդեցաւ եւ միայն ութ ամիս զղջումէ ետք կրկին պատարագի մասնակցեցաւ։

Եփեսոսի եօթը մանուկներուն աւանդութիւնը կու գայ 3րդ դարէն՝ քրիստոնեաներու դէմ Դեկիոս կայսեր հալածանքներու օրերէն։ Հանրածանօթ մարդոց եօթը որդիները գաղտնաբար մկրտուեցան ու կոչուեցան Մաքսիմիանոս, Մարկիանոս, Եամպլիքոս, Դիւնիսոս, Կոստանդին, Անտոնիոս եւ Յովհաննէս։ Երբ մատնուեցան որպէս քրիստոնեաներ, փախուստ տուին Եփեսոսէն 250 թուականին եւ ապաստան գտան քարայրի մը մէջ՝ քաղաքի պարիսպներէն դուրս, դար ու կէս քնանալով հոն։ Երկրաշարժ մը քարայրը բացաւ եւ զանոնք արթնցուց 389ին՝ Թէոդոսի թագաւորութեան ժամանակ։ Երբ մարդիկ աստուածային հրաշքին իրազեկ դարձան, թագաւորն ու Եփեսոսի բնակիչները մեծ յարգանքով ու պատիւով վերաբերեցան հալածուած քրիստոնեաներուն հանդէպ։ Եօթը պատանիները քարայրը վերադարձան եւ հոն մահացան ու թաղուեցան։ Անոնց թաղման վայրը սրբարանի վերածուեցաւ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *