Սուրբեր

Ս. ՍԱՐԳԻՍ ԶՕՐԱՎԱՐ

Շաբաթ, 30 Յունուարին, Հայց. Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Ս. Սարգիս զօրավարի, անոր Մարտիրոս որդւոյն եւ 14 հաւատացեալ զինուորներուն տօնը։ Այս շարժական տօնը կ՚իյնայ 11 Յունուարի եւ 16 Փետրուարի միջեւ։ Կըյաջորդէ Առաջաւորաց պահքին, որ Ս. Սարգիսի հետ կապ չունի, բայց այս սուրբին հետ առնչուած է, եւնոյնիսկ կը յիշուի յաճախ իբրեւ Ս. Սարգիսի պահք։

Սարգիս 4րդ դար ապրած հռոմէացի զինուոր մըն էր, որ քրիստոնեայ դարձաւ։ Քաջաբար մարտնչելով Կոստանդին կայսեր համար, զինուորական աստիճաններէն բարձրացաւ։ Յուլիանոս կայսերգահակալութեամբ, Սարգիս եւ իր որդին ապաստանեցան Հայաստան, ուր քրիստոնէութիւնը արդէնպետական կրօնք դարձած էր։ Այնուհետեւ, Պարսկաստան անցան՝ պարսից բանակին միանալով ընդդէմՅուլիանոսի, եւ բացառիկ քաջութեամբ կռուեցան։ Պարսից Շապուհ Բ. թագաւորը փորձեց զանոնք համոզել, որ քրիստոնէութիւնը լքէին եւ զրադաշտական դառնային։ Հայր ու որդի մերժեցին եւ նահատակուեցան։Տասնչորս հաւատարիմ քրիստոնեայ զինուորներ, որոնք ներկայացան դիակները պահանջելու, նոյնպէսսպաննուեցան։ Ի վերջոյ, քրիստոնեաները ապահովեցին աճիւնները եւ Ասորեստան ղրկեցին։ 5րդ դարուն, Ս․ Մեսրոպ Մաշտոց աճիւնները փոխադրել տուաւ Վասպուրականի Կարպի քաղաքը, ուր վանք մըկառուցուեցաւ գերեզմաններու վայրին վրայ։