Սուրբեր

Ս. ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՒ

Շաբաթ, 6 Փետրուարին, Հայց. Եկեղեցին կ’ոգեկոչէ Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոսի տօնը։ Սահակ Կաթողիկոս ուժեղ նկարագրի տէր առաջնորդ մըն էր, որ ծանօթ է իբրեւ մեր Եկեղեցւոյ մեծ սուրբերէն մէկը։ Ան գործեց դժուարին պայմաններու տակ, եւ իր իրագործումները նպաստեցին մեր ազգի գոյատեւումը ապահովելու։

Սահակ Կաթողիկոս Ս. Մեծն Ներսէս կաթողիկոսի որդին էր։ Փոքր տարիքէն որբ, ստացած էր բարձրակարգ կրթութիւն, յատկապէս արեւելեան լեզուներու մէջ։ Ան քաջալերեց ու իր գործնական աջակցութիւնը բերաւ Մեսրոպ Մաշտոցին՝ գիրերու գիւտի իր ձեռնարկին մէջ։ Այս մեծ իրադարձութենէն ետք, Սահակ կաթողիկոս ձեռնարկեց Կոստանդնուպոլսէն բերուած Աստուածաշունչի վստահելի բնագրի մը թարգմանութեան։ Ան հանդիսացաւ Ոսկեդարու թարգմանական շարժումին սիւնը։ Կրթութեան եւ եկեղեցական կարգապահութեան ու օրէնքին խոր հաւատացող մըն էր։ Անոր շնորհիւ, Հայաստան պահեց իր եկեղեցական ու ազգային ինքնուրոյնութիւնը։

Կը կարծուի, որ Ս. Սահակ մահացած է 437ին, 89 տարեկանին, թէեւ որոշ աղբիւրներ աւելի յառաջացած տարիքին կը կարծեն որ վախճանած է։ Անոր մահով, վերջ գտաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի ժառանգական գիծը։