Սուրբեր

ՏՕՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՕՐ ՏՈՒՓԻ ԳԻՒՏԻՆ

Աստուածամօր տուփի գիւտին առթած ուրախութիւնը երեւակայել կարելի է միայն։ Այս Կիրակի, 27 Յունիսին, տօնն է Աստուածամօր տուփի յայտնաբերման։ Քանի որ ո՛չ մէկ այլ մասունք ունինք մեզի հասած Աստուածածնի երկրաւոր կեանքէն (ան Երկնային է այլեւս), իր անձնական ունեցուածքը կը նկատուի յարգանքի առարկայ։ Եկեղեցւոյ գոյութեան առաջին շրջանին, երբ քրիստոնեաները հալածանքի կ՛ենթարկուէին, Աստուածամօր մասունքները կը պահուէին սրբօրէն ու գաղտնի։ Անոր գօտին էր որ նախ գտնուեցաւ Երուսաղէմի մէջ 5րդ դարուն։ Այս յայտնագործումը հայոց տոմարին մէջ Աստուածածնի նուիրուած ութը տօներէն առաջինն է։