Սուրբեր

ՍՈՒՐԲ ԹԱԴԷՈՍ ԵՒ ՍՐԲՈՒՀԻ ՍԱՆԴՈՒԽՏ

Շաբաթ, 17 Յուլիսին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կը նշէ Հայաստանի մէջ քարոզած առաջին առաքեալին՝ Ս. Թադէոսի, եւ Սանատրուկ թագաւորի դստեր՝ Սրբուհի Սանդուխտի տօնը։

Սանդուխտ իշխանուհին քրիստոնէութեան լոյսին հասաւ Թադէոս առաքեալի շնորհիւ, եւ իր կարգին, շատ ուրիշներ դարձի բերաւ։ Սանատրուկ թագաւոր նախ փորձեց զինք հրաժարեցնել նոր դաւանանքէն եւ, ի վերջոյ, ընտրել տուաւ թագի եւ սուրի միջեւ։ Սանդուխտ ընտրեց սուրը եւ դարձաւ քրիստոնէութեան առաջին վկան Հայաստանի մէջ եւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ առաջին սուրբը։ Անոր նահատակութենէն ետք, Թադէոս առաքեալն ալ նահատակուեցաւ Արտազի մէջ (այսօր՝ հիւսիսային Իրան)։

Ս. Թադէի վանքը շինուած է սուրբին գերեզմանին վրայ։ Անցեալ դարու սկիզբին, վանքը ճամբորդներու եւ ուխտագնացներու կարեւոր հանդիպման վայր մըն էր։ Այս տօնին զուգադիպելով, աշխարհի հայերու տարեկան ուխտագնացութիւն մը տեղի կ՚ունենայ Յուլիս ամսուն։ Քառօրեայ այս ձեռնարկին ընթացքին, հազարաւոր մարդիկ կը մնան վանքի տարածքին զետեղուած վրաններու մէջ։