Սուրբեր

ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ՈՐԴԻՆԵՐՆ ՈՒ ԹՈՌՆԵՐԸ

Հայաստանեայց Եկեղեցին հաւաքաբար կը նշէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի որդիներուն ու թոռներուն տօնը այս Շաբաթ, 24 Յուլիսին։ Անոնք են՝ Ս. Արիստակէս, Վրթանէս, Յուսիկ եւ Գրիգորիս, ինչպէս եւ Դանիէլ, որ թէեւ ազգականական կապ չունէր, բայց աչքառու եւ սիրուած աշակերտ մըն էր։ Բոլորը շարունակած են Ս. Գրիգորի գործը՝ Քրիստոսի խօսքի քարոզութեամբ, իրենց սեփական անձը վտանգի ենթարկելու գնով։

Գրիգոր երկու որդի ունէր՝ Արիստակէս եւ Վրթանէս։ Կրտսեր որդին՝ Արիստակէսը, իր հօրը յաջորդեց իբրեւ Կաթողիկոս։ Ան մասնակցեցաւ Նիկիոյ առաջին ընդհանրական ժողովին (325)։ Նիկիոյ հանգանակը՝ «Հաւատամքը», որ մինչեւ օրս Ս. Պատարագի ընթացքին կ՚արտասանենք, բանաձեւուած է այս ժողովին։ Արիստակէս Կաթողիկոս նահատակուեցաւ 333 թուականին շուրջ։ Վրթանէս, որ այդ ժամանակ աւելի քան 70 տարեկան էր, յաջորդած է Արիստակէսին եւ ութը տարի գահակալած է իբրեւ կաթողիկոս մինչեւ մահը։ Ունեցած է երկու որդի՝ Գրիգորիս եւ Յուսիկ։ Գրիգորիս քարոզած է Վրաստանի եւ Աղուանքի մէջ (մերօրեայ Ատրպէյճան), ուր եւ նահատակուած է։ Թէեւ հոգեւորական չէր, Յուսիկ կաթիկոսական աթոռին կոչուած է ու նահատակուած՝ 347ին։ Դանիէլ կը խմբուի որդիներուն ու թոռներուն հետ՝ նկատի ունենալով անոր մտերիմ յարաբերութիւնը ընտանիքին հետ։ Ան ընտրուած է յաջորդելու Յուսիկին, բայց երբեք չէ ծառայած, քանի որ նահատակուած է 348 թուականին։