Previous slide
Next slide

LATEST NEWS

ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻՆ

Մեծ Պահքի չորրորդ Կիրակին՝ 3 Մարտ, Տնտեսի Կիրակին է։ Անիրաւ տնտեսին առակը Ղուկասի աւետարանին մէջ կը գտնուի, գլուխ 16 (տե՛ս

Read More »

Գոռ – 02/29/24

Ես Գոռ … եմ, 12 տարեկան։ Ապրում եմ Սիւնիքի մարզ, Կապան քաղաքում։ Սովորում եմ թիւ 10 միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանում։

Read More »

PARISH NEWS

Videos

This week in Armenian history

Armenian language corner

The Roots of Hate

English has a slew of words with Latin roots, which have a different meaning than their counterparts with Germanic ones.

Read More »