Resources For Above Video:

  • Adaptable Cube: 
    • Այս խորանարդը գործածելի է որեւէ դասարանի մէջ։ Որեւէ երեսի տեղեկութիւնը կարելի է փոխել՝ սեղմելով տուփին վրայ, նոր բառեր կամ տառեր գրելու համար։ Նաեւ կարելի է նկար մը զետեղել որեւէ երեսի վրայ։
    • Use this cube for any grade level. You can change each face with any information you desire by clicking on the text box and then typing in words or letters. You can also insert a picture. 
    • Download The Adaptable Cube Here

2013 Teachers’ Seminar / Ուսուցչական Սեմինար

Երկու Խօսք։
Ազգային Ուսումնական Խորհուրդը իր հերթական ուսուցչական սեմինարը կազմակերպած էր Սեպտեմբեր 7, 2013ին։ Կից արխիւները ընթերցողին կը հրամցնեն այդ սեմինարին ներկայացուած նիւթերուն ամփոփումը։ Յայտնենք, որ դաստիարակչական նիւթերու ցանկը, ինչպէս «համառօտ» բառին գործածութիւնը ցոյց կու տայ, յաւակնութիւնը չունի լիակատար ըլլալու, այլ պարզապէս որոշ չափով օգնելու ուսուցիչին՝ կողմնորոշման գործին մէջ։