Սուրբեր

ԸՆԾԱՅՈՒՄ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ

Այսօր, Հինգշաբթի, 21 Նոյեմբերին, Հայաստանեայց Եկեղեցին կ՚ոգեկոչէ Ս. Աստուածածնի Ընծայումը՝ մեր տօնացոյցին մէջ Աստուածամօր նուիրուած ութը տօներէն մէկն է։ Հինգերորդ դարուն, Եփեսոսի տիեզերական ժողովը հաստատած է եկեղեցւոյ վարդապետութիւնը Աստուածամօր մասին։

Ս. Աստուածածնի Ընծայումի տօնը անշարժ է եւ միշտ կը նշուի 21 Նոյեմբերին։ Երեք տարեկանին ընծայուած է Աստուծոյ տաճարին իր ծնողներուն կողմէ, ուրկէ դուրս եկած է տասնհինգ տարեկանին՝ ամբողջական մաքրութեամբ։ Տաճարին մէջ անցուցած տասներկու տարիներուն ընթացքին, ան վայելած է Ս. Յովհաննէս Կարապետի հօր՝ Զաքարիա քահանայի խնամակալութիւնը։  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *