Սուրբեր

ՍՈՒՐԲ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ

Շաբաթ, 11 Դեկտեմբերին, Հայց. Եկեղեցին կը նշէ Ս. Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետի տօնը։  Ս. Նիկողայոս, որ 4րդ դարուն Լիկիոյ (Փոքր Ասիա) Զմիւռին քաղաքի եպիսկոպոսն էր։ Ան ուղղափառութեան ջերմ պաշտպան մըն էր եւ Սքանչելագործ մականունը ստացած է իր միջամտութեան վերագրուած շատ մը հրաշքներու պատճառով։ Գաղտնի կերպով առատօրէն նուէրներ բաշխած է, եւ այս պատճառով ոմանք զինք կը համարեն Կաղանդ Պապայի նախատիպարը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *