Մեր դպրոցներէն

ՀՕՄ-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՏԵՍԵՐԻԶՆԵՐԸ

Ամերիկայի Արեւելեան Շրջանի ՀՕՄը հովանաւորած է մանկապատանեկան ուսուցողական տեսերիզներու պատրաստութիւնը, որոնք կը նպաստեն փոքրիկներու հայեցի զարգացման։ Այս տեսերիզները տեղադրուած են հետեւեալ էջին վրայ՝  https://arseastusa.org/education-corner/

Հոն կրնաք գտնել հետեւեալ նիւթերը․

1-The Vocal Duck – Ձայնաւոր Բադիկը https://youtu.be/Qv_65YuYE4c

2-The Dew-Ցօղիկը https://youtu.be/au1imIFqecI

3-The Sky is Falling Down- Երկինքը Փուլ Կու գայ

4-Ani- Անի

5-Geghart-Գեղարդ

6-The Tree of Vartan – Վարդանի Ծառը https://www.youtube.com/watch?v=uEIAdtU8GTc

7-Seed and Seed – Հունտ եւ Հունտ

8-One Night Out- Գիշեր Մը Դուրս

9-Why My Name is Nevart- Ինչո՞ւ Անունս Նուարդ է

10-The Red Worm- Որդան Կարմիր

 

Մաղթելի է, որ մեր ընթերցողներն ու իրենց զաւակները առաւելագոյնս օգտուին անոնցմէ։

Կրնաք դիմել վերի հասցէին՝ նիւթերու թարմացումին վերաբերեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար։