Մեր դպրոցներէն

«ՆԱՐԵԿ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ՆՇԵՑ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԸ

Շաբաթ, 22 Հոկտեմբերին, Նիւ Ճըրզիի «Նարեկ» վարժարանը նշեց Թարգմանչաց տօնը: Աշակերտները հանդէս եկան խմբային եւ անհատական ասմունքներով եւ երգեցողութեամբ: Այս առթիւ, Խնամակալ Մարմինը պատրաստած էր գիրքերու և հայ մշակոյթի առնչուող նուէրներու ճոխ վաճառք: Իւրաքանչիւր Հոկտեմբերին տեղի ունեցող այս նախաձեռնութիւնը կը միտի հայ գիրքը դարձնել մեր վարժարանի աշակերտի կեանքին կարեւոր մասնիկը:

Թարգմանչաց տօնին առթիւ, վարժարանիս վերջին երկու տարիներու հունձքին հիւրաբար դասախօսեց դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան, որ պատկերազարդ կերպով ներկայացուց հայերէնի «գաղտնի» աշխարհը, բացատրելով հայ լեզուի արմատները և ճիւղաւորումները տարբեր ժամանակաշրջաններուն մինչեւ մեր օրերը։ Շրջանաւարտ աշակերտները, որոնք կը հաւաքուին երկշաբաթեայ դրութեամբ, դոկտ. Մատթէոսեանի ներկայացումը գտան հետաքրքրական եւ դաստիարակիչ:

Յատուկ շնորհակալութիւն Հայ Օգնութեան Միութեան Նիւ Ճըրզիի մասնաճիւղերու անդամուհիներուն, որոնք օժանդակեցին գիրքի եւ նուէրներու վաճառքի յաջողութեան, ինչպէս եւ դոկտ. Մատթէոսեանին իր շահեկան ներկայացումին համար։