Featured, Առաջնորդարանէն, Մեր ծուխերէն

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ ՄԷՐԻԼԷՆՏԻ ՄԷՋ

Շաբաթ, 12 Նոյեմբերին, Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ համայնքը (Պէթէստա, Մէրիլէնտ) տօնախմբեց իր 58ամեակը, համախմբուելով եկեղեցւոյ սրահին մէջ։  Օրուան հանդիսավարը՝ օրդ․ Քրիսթին Անթանէսեան, բարի գալուստ մաթելով ներկաներուն, հրաւիրեց օր․ Լօրի Սիմոնեանը եւ օր․ Գարինա Թիքոյեանը, որպէսզի մեներգեն սմերիկեան եւ հայկական, նաեւ Արցախի քայլերգները։ Առաջնորդ Սրբազան Հօր աղօթքէն ետք, ներկաները հաճելի մթնոլորտի մէջ վայելեցին համադամ ճաշեր եւ աղանդերներ։ Տիար Անդրանիկ Թոսունեան՝ ատենապետ, ներկայացնելէ ետք եկեղեցւոյ միամեայ գործունէութեան հակիրճ պատկերը, խօսեցաւ նոր կառուցուելիք եկեղեցւոյ համալիրին ծրագրի մասին, որ հանգրուանային կերպով պիտի ընթանայ; Տիար Սամիկ Ճարեան, ճաշկերոյթի պատուոյ նախագահ, ուրախութիւն յայտնեց որ համայնքը հաստատ քայլերով կ՛ընթանայ դէպի աւելի փայլուն ապագայ։ Այնուհետեւ, Ազգային Առաջնորդարանի վկայագրեր յանձնուեցան տիկ. Մակի Քամալեանին եւ տիար Գէորգ Գազանճեանին իրենց բազմամեայ անսակարկ ծառայութեան համար եկեղեցւոյ տարբեր բաժանմունքներուն մէջ։ Օր․ Անահիտ Տարտարեան դիպուկ խօսքերով ներկայացուց տիկ. Քամալեանի ծառայութիւնը, իսկ տիար Յովսէփ Աւագեան դրուատանքով ներկայացուց տիար Գազանճեանի մասնակցութիւնը եկեղեցւոյ վերելքին մէջ։

Արժանապատիւ Տ. Սարգիս Աւագ Քհն․ Ագթաւուգեան՝ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, իր կարգին գնահատագրեր յանձնեց օր. Նելլի Սարգիսեանին եւ օր. Անժէլ Սարգիսեանին, որպէս տարուան օրինակելի ծխականներ։ Այնուհետեւ, շնորհակալութիւն յայտնեց ծխականներուն իրենց ամբողջական օժանդակութեան համար, եւ մաղթեց որ եկեղեցւոյ կեանքը վերակառուցեն նոր ծրագիրներով։

Գերաշնորհ Տ․ Անուշաւան Արքեպիսկոպոս բարձրօրէն գնահատեց համայնքին յարատեւութեան եւ յանձնարարութեան ոգին, եւ յոյս յայտնեց որ բոլորին մասնակցութեամբ  նոր եկեղեցւոյ շինարարութեան աշխատանքները կեանքի կը վերածուին, բերելով նոր աւիշ  համայնքին, ինչպէս նաեւ Թեմի կեանքէն ներս։

«Պահպանիչ» աղօթքով ու «Կիլիկիա» երգով փակուեցաւ տօնակատարութիւնը

Կիրակի, 13 Նոյեմբերին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, հոգեւոր հովիւ՝ Տէր Սարգիս Աւագ  Քահանայի հետ, Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ «Համաստեղ» հայկական վարժարանի ուսանողութեան, ուսուցչական կազմին ու ծնողաց հետ առաւօտեան ժամերգութեան մասնակցեցան։ Սրբազան Հայրը իր խոր գոհունակութիւնը յայտնեց, ականատես ըլլալով,  որ աշակերտութիւնը աւանդական կերպով դասապահերը կը սկսի աղօթքով, ներշնչուելով մեր հայրերու իմաստութեան աղբիւրով։ Այնուհետեւ, կարդալով անանուն աշակերտի մը օրագրութիւնը, ուր ան կը նկարագրէր իր առօրեայ ծրագիրը, եւ ապա շնորհակալութիւն կը յայտնէր Աստուծոյ եւ իր ծնողաց եւ կը փակէր իր գրութիւնը Պօղոս Առաքեալի խօսքով, թէ ամէն ինչ ինք կրնայ ընել Աստուծոյ զօրութեամբ (Փիլիպպեցիս  4.13), Սրբազան Հայրը քաջալերեց, որ նոյն օրինակով աշակերտները գնահատեն իրենց տրուած բարիքները եւ կարգապահ ոգիով մարզեն իրենց նկարագիրը։

Առաւօտեան ժամերգութենէն ետք, Սրբազան Հայրը պատարագեց եւ նորոգ օրհնուած միւռոնով Ջրօրհնէք կատարեց ու քարոզեց։ Իր խօսքին մէջ, Սրբազան Հայրը շեշտեց Սուրբ Միւռոնի կենսական դերակատարութիւնը մեր կեանքին մէջ, որպէս Սուրբ Հոգիի ներգործութեան, նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ շարունակականութեան եւ անխախտ միութեան ամենէն շօշափելի արտայայտութիւնը։  «Որպէս միւռոնուած ժողովուրդ», Սրբազան Հայրը ըսաւ, «Հայր Աստուծոյ նախախնամութեամբ օծուած, Յոյսով կը դիմագրաւենք եւ կը յաղթահարենք կեանքի ամէն տագնապ, որուն կոթողական վկայութիւնն է մեր ժողովուրդի Ցեղասպանութիւնը, եւ Քրիստոսի հաւատքի ուժականութեամբ, մահը մահուամբ յաղթահարած յարութիւն առաւ, եւ ազգերու մեծ ընտանիքին մէջ իր ներդրումը ունեցաւ ու կը շարունակէ ունենալ»։

Սուրբ Պատարագէն ետք, եկեղեցւոյ սրահին մէջ ջերմ ըմդունելութեան ընթացքին, Սրբազան Հայրը, յանուն Ազգայւն Վարչութեան գնահատեց Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ  եւ քոյր կազմակերպութեանց գովելի աշխատանքները ո՛չ միայն գաղութին գոյապահպանման, այլ նաեւ համահայկական առումով մեր ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն հետապնդման գծով։