Առաջնորդարանէն

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

8 Դեկտեմբեր, 2022

ԱՄՆ Արեւելեան Թեմ
138 E 39th Street
New York, NY 10016

Յարգելի հայկական կազմակերպութեան ղեկավար,

Որոշած եմ բարեսիրական նուիրատուութիւններս կատարել տարեկան բաժիններով, երբ ողջ եմ, աւելի քան գումարներ կտակել իմ մահէս ետք։

Ասիկա թոյլ կու տայ նուիրատուութիւններ ուղղել տարբեր կազմակերպութիւններու երբ անոնց այժմու կարիքը կայ, եւ աջակցութիւնս պիտի արժեւորուի անոնց գործով։

Կը խնդրեմ 5000 տոլարի ներփակ նուիրատուութիւնը յատկացնել վերոյիշեալ առաքելութիւններու համար դրամահաւաքի։

Յարգանքներով՝

Ռ. Ե.