Սուրբեր

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԸ

Շաբաթ, 28 Հոկտեմբերին, Հայց. Եկեղեցին կը տօնէ Ընդհանրական Եկեղեցւոյ տասներկու սուրբ վարդապետները՝ Ռէթէոս, Դիոնեսիոս, Սեղբեստրոս, Աթանաս, Կիւրեղ Երուսաղէմացի, Եփրեմ Խուրի Ասորի, Բարսեղ Կեսարացի, Գրիգոր Նիւսացի, Գրիգոր Աստուածաբան, Եպիփան Կիպրացի, Յովհան Ոսկեբերան եւ Կիւրեղ Աղեքսանդրացի։