Երեքշաբթի - Հայերէն
Thursday - English

Աղօթք ժողովուրդին հետ
Prayer with the People

Livestream begins at 9pm - Watch below:

Հաւատացեալ ժողովուրդի բուռն փափաքին ընդառաջելով, սոյն աղօթքի ժամը կը սփռուի You Tubeի մեր կայանէն, Առաջնորդարանի կայքէջէն եւ Դիմատետրի (Facebook) մեր էջէն, արեւելեան ժամով երեկոյեան 9:00ին: Երեքշաբթի՝ հայերէնով, իսկ Հինգշաբթի՝ անգլերէնով:

Անոնք որոնք կը փափաքին յատուկ խնդրանք ներկայացնել՝ յիշուելու համար աղօթաժամին, թող բարեհաճին ել. նամակով (email) իրենց փափաքը ղրկել aghotk@armenianprelacy.org հասցէին, վստահ ըլլալով, որ իրենց խնդրանքը միայն պիտի յայտնուի հոգեւոր հայրերուն, իսկ ենթակային ինքնութիւնը բացարձակապէս պիտի մնայ խորհրդապահական:

Սիրոյ ջերմ ողջունիւ,

ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
Առաջնորդ

In response to the wishes expressed by our community, this hour of prayer is livestreamed on our You Tube channel, Facebook, and the Prelacy website every Tuesday (in Armenian) and Thursday (in English) at 9:00 pm EST.

Those who wish to make special requests to be remembered during the hour of prayer are kindly asked to send an email to aghotk@armenianprelacy.org. They may rest assured that their requests will only be forwarded to the priests and that their identity shall remain undisclosed.

With warm greetings,

ARCHBISHOP ANOUSHAVAN
Prelate