Showing 16–30 of 68 results

So I Will Till The Ground, Poems by Gregory Djanikian (softcover)

$14.95

Song of The Bread, Daniel Varuzhan, translated by Tatoul Sonentz (softcover)

$15.00

Songs of Bread , Songs of Salt, Diana Der Hovanessian (softcover)

$15.00

The Accidental Observer, collection of poems in Armenian, English & Spanish Lola Koundakjian (softcover)

$12.00

The Eating of Names

$10.00

The Moon in the Cusp of My Hand / La luna en la cuspide de mi mano, Lola Koundakjian (softcover)

$15.95

Three Seasons, Areen Armenian (softcover)

$10.00

Winter Poems

$11.95

Ziggurat, Peter Balakian (softcover)

$15.00

Ան Է Որ Կայ, Լոռնա Գարագիւթիւք (թղթակազմ)

$10.00

Անաւարտ Փակում, Շահպան (թղթակազմ)

$4.00

Անկեղծ Ասած, Պարոյր Սեւակ (թղթակազմ)

$7.00

Անմաշ Փրփուրներ, Յակոբ Նալպանտ (թղթակազմ)

$16.00

Անուրջներ #2, Իռեն Տէր Յովհաննէսեան Ասլանեան (թղթակազմ)

$7.00

Արմատ եւ Էութիւն – Նամակ առ Հայաստան, Ալիսիա Կիրակոսեան (թղթակազմ)

$4.00