Սուրբեր

Գ. ԿԻՐԱԿԻ ՅԻՍՆԱԿԱՑ

Կիրակի, 6 Դեկտեմբերին, Յիսնակի երրորդ Կիրակին է, նախատեսելով Քրիստոսի գալուստը, որ մեզի ապրելու նպատակ կը պարգեւէ՝ հակառակ մեր դէմ ծառացող բոլոր մարտահրաւէրներուն եւ դժուարութիւններուն։ Յիսնակի մեծագոյն դէմքը՝ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչն է (կարդացէք Մատթէոսի եւ Ղուկասի աւետարաններու 3րդ գլուխները)։ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *