Ի՞նչ Պատահեցաւ Այս Շաբաթ Հայոց Պատմութեան Մէջ

ՄԱՏԱԹԻԱ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ (ծնունդ՝ 11 Փետրուար, 1818)

Մատաթիա Գարագաշեան հայոց քննական պատմագրութեան ռահվիրայ մըն էր, որ իր բաժինը տուաւ 19րդ դարու հայագիտութեան զարգացման։

Ծնեալ՝ Անտոն Պէրպէրեան, 11 Փետրուար, 1818ին, Գարագաշեան տարրական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին՝ Կ. Պոլսոյ մէջ։ 1832ին ղրկուած է Վիեննայի Մխիթարեան մայրավանքը։ Չորս տարուան ուսումէ ետք, 1836ին անդամակցած է Մխիթարեան միաբանութեան եւ, փայլուն կերպով աւարտելէ ետք Վիեննայի համալսարանը, 1844ին կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուած է։

1840ին հրատարակած է իր առաջին հատորները՝ «Արուեստ ճարտասանութեան» (1844) եւ «Նկարագիր ուսմանց» (1845)։ Վերջինին մէջ, ան շեշտած է իր սկզբունքները պատմութեան ուսումնասիրութեան համար, մերժելով առասպելներու վրայ հիմնուած պատմագրութիւնը եւ ընդգծելով քննական մօտեցումի անհրաժեշտութիւնը։

1848ին Զմիւռնիա հաստատուելով, դասաւանդած է տեղւոյն Մխիթարեան վարժարանին մէջ։ 1855ին հրատարակուած, գերմանացի փիլիսոփայ Լուտվիկ Պիւխնէրի գիտական նիւթապաշտութեան հայեացքներու լոյսին տակ, տարի մը ետք Գարագաշեան հրաժարած է իր կրօնական ուխտէն եւ փոխադրուած՝ Պոլիս, ուր նուիրուած է դասաւանդութեան եւ գիտական հետազօտութեան։

Անոր քերականութեան գործերէն մէկ քանին ութէն տասը հրատարակութիւն ունեցած են 1860-1890ական թուականներուն։ Փիլիսոփայութեան գործերուն շարքին, ան իր նիւթապաշտ հայեացքները խտացուցած է «Սկզբունք տրամաբանութեան» (1864) գիրքին մէջ։

Պաշտօնավարած է «Պայպըլ Հաուզ»ի մէջ իբրեւ թարգմանութիւններու խմբագիր եւ միաժամանակ, իբրեւ քաջահմուտ գրաբարագէտ, դասաւանդած է քաղաքի հայկական վարժարաններուն մէջ։ 1887ին, Յակոբ Գուրգէնի հետ, հրատարակած է «Ճաշակ ոսկեղէն դպրութեան» պարբերականը, որ ամբողջովին գրուած էր 5րդ դարու գրաբարով։ 1890ականներուն սկսած է դասաւանդել գրաբար Կեդրոնական վարժարանին մէջ (հիմնուած՝ 1886ին)։ Նաեւ հրատարակած է աշխարհագրութեան դասագիրքերու շարք մը։

1895ին, Մատաթիա Գարագաշեան հրատարակած է Թիֆլիսի մէջ իր ամենէն կարեւոր գործը՝ «Քննական պատմութիւն հայոց», որ առաջին փորձն էր մեր պատմութիւնը աղբիւրագիտական քննական մօտեցումով շարադրելու մինչեւ Ք.Ե. 5րդ դար։

Մահացած է Պոլսոյ մէջ, 26 Նոյեմբեր, 1903ին։