Մեր դպրոցներէն

ԱՐԱՄ ՀԱՄԲԱՐԵԱՆ ԵՒ ՍԵՒԱՆԱ ՉԱՔՐԵԱՆ ԿԸ ՀԱՆԴԻՊԻՆ «ՍԻԱՄԱՆԹՕ» ԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ

Շաբաթ, 13 Նոյեմբերին, պրն. Արամ Համբարեան դասախօսեց «Սիամանթօ» լսարանի ուսանողներուն, խօսելով Հայաստանի եւ Արցախի ընթացիկ իրադարձութիւններուն մասին։ Պրն․ Համբարեան հանրայայտ դէմք է որպէս Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի վարիչ տնօրէն եւ հայկական հարցերու ու Հայաստան-Միացեալ Նահանգներ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հարուստ աղբիւր մը: Արեւելեան Ամերիկայի հայ երիտասարդութիւնը զինք լաւ կը ճանչնայ, առիթ ունենալով իրեն հանդիպելու կամ զինք լսելու։

Ասիկա երկրորդ տարեշրջանն է, որ պրն․ Համբարեան «Սիամանթօ» լսարանին կը հանդիպի՝ հայրենիքի այժմու հարցերուն մասին լուսաբանութիւններ տալու համար։

2020 թուականէն ասդին շատ բան փոխուած է Հայաստանի մէջ։ Հետեւաբար, երիտասարդութիւնը միշտ ձեւեր ունի նոր քայլեր առնելու եւ դեր ունենալու ազգային հարցերու մէջ։ Պրն․ Համբարեան տեղեկութիւններ տուաւ Հայ Դատի Յանձնախումբի՝ երկրորդականի եւ համալսարանի աշակերտներուն ուղղուած ծրագիրներուն մասին, եւ բացատրեց, թէ ինչպէս մենք կրնանք պայքարիլ լաւագոյնին համար եւ ամերիկեան կառավարութեան հետ կապեր հաստատել։ Պրն. Համբարեանը քաջալերեց հետաքրքրուող աշակերտները, որ իրենց ժամանակէն տրամադրեն հայկական ծրագիրներու, որոնց միջոցաւ աւելի օգտակար կրնան ըլլալ ազգային զարգացման։

«Սիամանթօ» լսարանի աշակերտները հանդիպեցան նաեւ ֆրանսաhայ երգիչ, երգերու հեղինակ եւ դաստիարակ Սեւանա Չաքրեանին։ Օր. Չաքրեան «Երդիք»ի գրողներէն եւ կատարողներէն մէկն է, ինչպէս նաեւ «Ջինջ» նուագախումբի ու “Collectif Medz Bazar”-ի անդամներէն։ «Երդիք»ի նպատակ ունի ո՛չ միայն հայ պատանիին ու երիտասարդին հայերէն սորվեցնել, այլ նաեւ զարգացնել լեզուն  խօսելու եւ հասկնալու կարողութիւնը։ «Երդիք»ի առաքելութիւնն է արեւմտահայերէնի պահպանումը նոր ու ստեղծարար ճամբաներով։ Սեւանայի սէրը մեր մշակոյթին հանդէպ այնքան մեծ է, որ ծառայած է Արցախ իր ամենէն դժուարին օրերուն, երգելով եւ երաժշտութիւն ուսուցանելով մեր հայրենակից մանուկներուն։

Աշակերտները շատ ուրախ էին այս իւրայատուկ զոյգ հանդիպումներով, յուսալով, որ ապագային անակնկալ նոր հիւրեր ալ պիտի ունենան։

«Սիամանթօ» լսարանը շաբաթօրեայ դպրոց մըն է, որ 13-18 տարեկան պատանիներու կը փոխանցէ հայ մշակոյթն ու լեզուն։ Լսարանին ուսումնական ծրագիրը կ՚առաջորդէ աշակերտները դէպի լաւագոյնը, որ կարենան հարստացնել իրենց գիտելիքները։ Համավարակի սկիզբէն ի վեր, լսարանը առցանց դարձած է, հնարաւորութիւն տալով արեւելեան նահանգներու պատանիները միացնելու, որպէսզի ծանօթանան իրարու եւ հայ տարեկիցներու լայն շրջանակով հարստանան։

Բոլորն ալ հրաւիրուած են մեզի միանալու։

ԼԵՆԱ ԳԷՈՐԳԵԱՆ (Բ. տարի, Ուաշինկթըն Տի. Սի.)
Հայերէնի թարգմանեց՝ ՆԱՐԵԿ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ (Գ. տարի, Նիւ Ճըրզի)