Առաջնորդարանէն

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՇԷՆՔԻ ՃԱԿԱՏԸ ՆՈՐՈԳՈՒԱԾ Է

Ազգային Առաջնորդարանը վերանորոգուած էր 1987ին։ Ներկայ ամսոյս ընթացքին շէնքի ճակատը ենթարկուեցաւ անհրաժեշտ նորոգումի։ Տառացիօրէն, աւելի փայլուն ապագայի մը կը նայինք։