Showing 91–105 of 268 results

Աւագ Հինգշաբթի, Կարգ Ոտնալուայի / Maundy Thursday, Order of Service of the Washing of the Feet (Abridged with notes) (softcover)

$4.00

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ, ՇՆՈՐՀՔ ԱՐՔ․ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ (թղթակազմ)

$7.00

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ, Հայց․ Առաք․ Ս․ Եկեղեցւոյ (լաթակազմ)

$20.00

Աւետարան Յիսուսի Քրիստոսի, Աշխարհաբար թարգմանութիւն Շնորհք Պատրք․ Գալուստեան (լաթակազմ)

$10.00

Բարենորոգչական Նախաձեռնութիւնները Հայ Առաքելական Եկեղեցում 19-րդ Դարի Վարջին Քառորդին եւ 20-րդ Դարի Առաջին Կէսին, Խաչիկ Րաֆֆի Ղազարեան (թղթակազմ)

$15.00

Բարոյական Տագնապներու Դարմանը, Գրիգոր Չիֆթճեան (թղթակազմ)

$10.00

Բուն Բարեկենդանի, Մեծ Պահոց եւ Ծաղկազարդի Կիրակիները, Վաղինակ Ծ․ Վրդ․ Մելոյեան (թղթակազմ)

$7.00

Գիրք Աղօթից որ Կոչի ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ Վասն Ամենայն Պատահարաց Որք Գան Ի Վերայ Մարդոց (թղթակազմ)

$6.00

Գիրք Ղեւտացւոց (Հայ Հնագոյն Թարգմանական Յուշարձաններ), Անդրանիկ Զէյթունեան (թղթակազմ)

$7.00

Գրիգոր Նարեկացի Շարականագի՞ր, Գրիգոր Փիտէճեան (թղթակազմ)

$6.00

Գրիգոր Տաթեւացի, “Ամառան” եւ “Ձմեռան” Հատորներէն Քաղուած Աստուածամօր Քարոզները, Թարգմանեց Թամար Տասնապետեան (թղթակազմ)

$12.00

Գրիգորի Նարեկայ Վանից Վանականի Մատեան Ողբերգութեան (Գրաբար-լաթակազմ)

$15.00

Դէպի 1700-ամեակ։ Սուրբ Թադէի Ճամբով, Արամ Ա․ Կաթողիկոս (թղթակազմ)

$8.00

Դռնբացէք, Ոտնալուայ, Չարչարանաց, Խաչելութիւն, Խաւարում, Թաղում, Ճրագալոյց, Վաղինակ Ծ․ Վրդ․ Մելոյեան (թղթակազմ)

$5.00

Եկեղեցին Բարոյականը եւ 21-րդ Դարը, Գրիգոր Վրդ․ Չիֆթճեան (թղթակազմ)

$10.00