Մեր դպրոցներէն

Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ՆՈՐ ՏՆՕՐԷՆ ԿԸ ՓՆՏՌԷ

Սուրբ Ստեփանոս Ազգային Վարժարանը կարիքը ունի պատրաստուած եւ փորձառու ՏՆՕՐԷՆի մը, որուն գլխաւոր պարտականութիւնը պիտի ըլլայ նուիրումով եւ յանձնառութեամբ դպրոցի առաքելութիւնը իրագործել;

Սուրբ Ստեփանոս Ազգային Վարժարանը Հայկական-Ամերիկեան հաստատութիւն մըն է, որ կը ձգտի գերազանց ուսում մատուցանել իր աշակերտներուն: Մանկամսուրին ուսումնական ծրագիրը կը դաստիարակէ աշակերտը իր ամբողջականութեան մէջ եւ կը զարգացնէ անոր մօտ Հայերէն լեզուն եւ մշակոյթը: Նախակրթարանի նիւթերը կը դասաւանդուին Անգլերէնով իսկ Հայերէն լեզուն, հայոց պատմութիւնը եւ կրօնը կը դասաւանդուին Հայերէնով, աշակերտներուն մօտ ստեղծելով հետաքրքրութիւն հայ մշակոյթի եւ սովորութիւններուն հանդէպ:

Տնօրէնի Պատասխանատուութիւնները

Ընդհանուր Պատասխանատուութիւններ

-Կը ծառայէ իբրեւ դպրոցին գլխաւոր տեսուչը.

-Կը յարգէ եւ յարգել կու տայ դպրոցի օրէնքները. ըստ կարիքին կը ստեղծէ նոր օրէնքներ.

-Կը վարէ դպրոցի առօրեայ գործերը.

-Խորհրդապահութեամբ Կը պահէ արխիւներոը եւ հաղորդագրութիւնները Դատողութեամբ կը փոխանցէ հարկ եղած տեղեկութիւնները.

-Կը ծրագրէ եւ կը վարէ արտադասարանային դասընթացքները եւ երկարօրեայ ծրագիրը.

-Կը գործակցի դպրոցը որակաւորող կազմակերպութեան (AISNE)-ի հետ եւ կ՛իրականացնէ անոնց յանձնարարութիւնները.

-Կը յարգէ եւ յարգել կուտայ ապահովութեան եւ առողջապահութեան օրէնքները.

-Կը ստանձնէ այլ պարտականութիւններ ըստ կարիքին.

 

Վերահսկողութիւն

-Վերատեսութեան կ՛ենթարկէ Անգլերէն եւ Հայերէն ուսումնական ծրագիրները դպրոցի Կրթական Յանձնախումբին հետ.

-Կը տեսակցի, կ՛ընտրէ եւ կը մարզէ նոր պաշտօնեաները.

-Կը հսկէ, կը գործակցի եւ նեցուկ կը կանգնի Մանկամսուրի տնօրէնին.

-Կը կատարէ ուսուցիչներուն եւ վարչական կազմի անդամներուն արժեւորումը.

-Կը Վարէ ուսուցչական ժողովները:

 

Յարաբերական Աշխատանք

-Կը հաղորդէ եւ կը հարկադրէ դպրոցի օրէնքներն ու գործելակերպը աշակերտներուն, պաշտօնէութեան եւ ծնողներուն.

-Կը գործակցի դպրոցի յանձնախումբերուն հետ եւ կը մասնակցի անոնց ժողովներուն մասնաւորաբար Դպրոցի Խնամակալութեան եւ Կրթական Մարմնին հետ.

-Զօրաւոր կապ կը ստեղծէ դպրոցին, ծնողներուն եւ գաղութին միջեւ, ինչպէս նաեւ ներկայ կ՛ըլլայ հանրային ձեռնարկներուն.

-Զանազան տեղեկատուութիւններ կը պատրաստէ ծնողներուն, եկեղեցւոյ, թերթերուն եւ հայ համայնքին համար.

-Կապ կը հաստատէ մօտակայ սեփական եւ պետական դպրոցներուն հետ, գլխաւորաբար Ուաթըրթաունի Պետական դպրոցներուն եւ Նիւ Ինկլընտի Անկախ Վարժարաններու Կազմակերպութեան (AISNE)-ի անդամ դպրոցներու հետ.

-Կը Կազմակերպէ Հանդէսներ զանազան առիթներով, ինչպէս՝ Մշակոյթի Օրուայ, Ծնունդի եւ Ամավերջի Հանդէսները.

-Յարաբերութիւն կը մշակէ ապագայ նուիրատուներու հետ

 

Նուազագոյն Որակաւորումներ

– Մանկավարժութեան Մագիստրոսի Տիտղոս.

– Լաւատեղեակ Հայերէն եւ Անգլերէն լեզուներուն.

-Լաւատեղեակ Ամերիկայի եւ Մասաչուսէց Նահանգի Կրթական ծրագիրներուն.

-Վարչական Աշխատանքի, Ուսումական Ծրագրի եւ Դասաւանդման մէջ.

 

Փորձառութիւն

-Նուազագոյն 10 տարուայ Փորձառութիւն:

 

Հատուցումներ

 Ընդհանրականօրէն ընդունուած վարձատրութիւն.

– Առողջապահական եւ ատամնաբոյժական ապահովագրութիւն.

-403 B Հատուցում.

 

Ինչպէ՞ս Դիմել

Հետաքրքրուողները պէտք է անմիջապէս ներկայացնեն.-

  • Նամակ եւ Կենսագրական գծեր.
  • Բացատրողական մը ղեկավարելու ձեր մօտեցումին մասին.
  • Երեք հաստատագրեր:

 

Հաճեցէք ձեր դիմումնագրերը ղրկել careers@ssaes.org.